KåKå

Sedan 2017 utbildar Pareto 80/20 KåKås avdelningschefer och regionschefer.