Portalen by Invono™

Med digitalt BankID öppnas Portalen för
styrelse, ledningsgrupp, ägare och
inbjudna intressenter.

Foto: Martina Huber

Chef. och Invono

Häromdagen publicerade chef.se – nordens största ledarskapstidning på papper och webb – en artikel/intervju med vår grundare Torbjörn Lindgren om vår plattform Portalen by Invono™. Torbjörn berättar om bakgrunden till Invono och artikeln avslutas med 4 vanor att kopiera från digitaliserade ledningsgrupper. 

Läs hela artikeln här.

Effektivare styrelse- och ledningsmöten

Håll med om att det känns osäkert att skicka konfidentiellt material via e-post. Och hur hanteras det hos mottagaren? Nu kan du se till att alla medlemmar har säker tillgång till uppdaterat styrelse- och ledningsmaterial via inloggning med BankID.

I Portalens styrelse- och ledningsmodul skapar och lagrar ni digitalt agenda, protokoll och vem-ansvarar-för-vad-lista (Q4-18). Protokoll justerar och signerar ni digitalt. Möteshandlingar? De laddas upp och kopplas till agendans mötespunkt.

EN inloggning till ALLA dina bolagsengagemang

 • Sitter du med i en styrelse?
 • Kanske medlem i en ledningsgrupp?
 • Är du aktieägare i ett onoterat bolag?
 • Eller intresserad av att investera i startups och tillväxtbolag?

Logga in med BankID och du har möten, agenda, protokoll, investeringar, dokument och information på ett och samma ställe. Från alla bolag du är engagerad i. Givetvis krävs det att bolagen finns registrerade på Invonos Portal. Du kan bjuda in dem att prova gratis i 30 dagar!

%

Har svårt att hitta vart de sparat sina digitala dokument.

%

Har problem med 
dokument som saknar signaturer.

– IDC InfoBrief, 2016

%

Saknar kopior på 
signerade överenskommelser.

Moduler, funktioner och hjälp som ingår!

Ägarskap

Upprätta bolagets digitala aktiebok och håll den – samt annan information om aktierna  och aktiekapitalet – aktuellt genom att registrera alla relevanta transaktioner och bolagshändelser i Portalen.

Innehåller

 • Digital aktiebok
 • Emissioner
 • Förändringar av röstvärden och aktiekapital
 • Omvandling
 • Pantsättning
 • Överlåtelse mm

Uppdateringar inom kort

 • Notifieringar aktieägare
 • Visualisering av ägande fondstrukturer
 • Information aktieägartillskott
 • Optioner
 • Rapporter – ägarhistorik, röstfördelning, utveckling av eget kapital m m.

Dokument

Ordning-och-reda på affärs- och bolagsdokument med full kontroll över användarna genom tilldelning av roller och behörighetsstyrning på dokumentnivå. Tilldela attribut som underlättar struktur och filtrering t ex giltighetsdatum, kategori och egna taggar.

Innehåller

 • Fördefinierad menystruktur
 • Mappar
 • Kategorier
 • Egna taggar
 • Giltighetsdatum med notifiering
 • Rättighet på dokumentnivå

Uppdateringar inom kort

 • Smarta mappar (ett dokument kan synas i olika mappar)
 • Egen dokumentstruktur
 • Versionshantering
 • E-signering dokument

Möten

Digitala funktioner för alla steg i styrelsens- och ledningens mötesprocess. Idag mötesrum för styrelse och ledning.

Innehåller

 • Agenda

 • Kallelse

 • Mötesmaterial

 • Personliga mötesanteckningar
 • Sekreteraren protokollanteckningar

 • Protokoll

 • E-signering av protokoll

Uppdateringar inom kort

 • Agendamallar

 • Skapa egna mötesgrupper t ex. affärsområden, kommittéer, ISO, försäljning och R&D

Uppgifter

Slipp anteckningslappar och att-göra-listor skapade i olika program. Använd istället Portalens integrerade modul för uppgifter och tagga uppgifter, personer eller dokument. Den som taggas ser uppgiften i sin översiktspanel. 

Inom kort

 • Tilldela mötesdeltagare uppgifter

 • Koppla uppgift till en person

 • Koppla uppgift till dokument

 • Skapa egna kom-ihåg-uppgifter

Uppdateringar inom kort

 • Notifiera personer som ska signera dokument med BankID.
 • Signering av avtal och andra dokument med BankID.

E-signering

Det finns flera skäl till att använda elektroniska underskrifter eller så kallad e-signering.

Det är enkelt, snabbt, bekvämt, säkert, kostnadseffektivt och leder samtidigt till minskad miljöpåverkan.

Innehåller

 • I protokollen ange vem som skall signera protokollet.
 • Notifiera personer som ska signera protokoll.
 • Signering av styrelse- och ledningsprotokoll med BankID.

Uppdateringar inom kort

 • Notifiera personer som ska signera dokument med BankID.
 • Signering av avtal och andra dokument med BankID.

Behörighet

Bolaget har full kontroll över användarna genom tilldelning av roller och behörigheter. Även externa användare – t ex revisor – kan få säker tillgång till utvalda moduler, menyer och dokument i Portalen.

Innehåller

 • Fördefinierade roller som kan modifieras
 • Skapa egna roller
 • Ge rollerna behörighet till olika moduler
 • Tilldela roller till användare

Kom-igång

Att gå från en manuell eller delvis digital hantering av möten och dokument kan vara en stor utmaning. Vi erbjuder därför dig som kontoägare eller SuperAdministratör en kom-igång-hjälp där vi via skärmdelning lotsar dig rätt.

Vi hjälper dig att

 • Sätta upp roller och behörigheter
 • Lägga upp en aktiebok
 • Bjuda in aktieägare
 • Bjuda in styrelse eller ledning och starta första mötet.

Support

Som användare av Portalen kan du alltid kontakta oss på flera olika sätt.

Vi hjälper dig att

 • Supportsida – Frågor och svar.

 • Skicka en förfrågan – Via supportsidan eller som inloggad.
 • Facebook – Ställ generella frågor.

Jag vill veta mer om digital transformation via Portalen!

[contact-form-7 id="217" title="Bolagsportalen"]

Vi kommer att behandla de uppgifter du lämnar i enlighet med vår
Policy för personuppgifter.

Håll dig uppdaterad!

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du:

• Information om uppdateringar av vår Portal

• Artiklar rörande affärsutveckling och investeringar

 

Vi kommer att behandla de uppgifter du lämnar i enlighet med vår policy.

Läs mer om vår policy för personuppgifter på https://skiss.info/invono2/policy-personuppgifter/

Du kan när som helst avsluta din prenumereration. 

Förnamn
Efternamn
E-postadress

You have Successfully Subscribed!