Policy personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

På Invonos webbplats finns det möjlighet att registrera sig som mottagare av nyhetsinformation, anmäla intresse för våra seminarier, event och informationsträffar samt fylla i en kontaktförfrågan.

De personuppgifter (kontaktuppgifter såsom e-post) som du lämnar i samband med registrering eller anmälan enligt ovan kommer i varje enskilt fall att sparas och behandlas av Invono – eller den Invono anlitar – i syfte att besvara en kontaktförfrågan respektive att administrera utskick av nyhetsbrev eller inbjudningar/information om seminarier och liknande till dig. Om du inte tillhandahåller de efterfrågade personuppgifterna kommer Invono följaktligen inte ha möjlighet att återkomma till dig eller att skicka några nyhetsbrev eller inbjudningar/information till dig.

På Invonos webbplats finns det även möjlighet att anmäla sig till vårt investerarnätverk. Om du anmäler dig till investerarnätverket kommer de personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan (såsom kontaktuppgifter, investeringsbelopp, intresseområden m.m.) att sparas och behandlas av Invono i syfte att kunna skicka information till dig och kontakta dig avseende relevanta investeringsmöjligheter samt för att kunna bjuda in dig till relevanta event, seminarier och investeringspitchar etc. Om du inte tillhandahåller de efterfrågade personuppgifterna kommer Invono följaktligen inte ha möjlighet att återkomma till dig med information/inbjudningar angående investeringsmöjligheter.

De personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar och registreringar på Invonos webbplats kan även komma att användas för marknadsföringsutskick och marknadsundersökningar samt som underlag för Invonos marknads- och kundanalyser, affärs- och produktutveckling samt statistik.

När du använder Invonos webbplats samlar Invono även, med hjälp av så kallade cookies, information om hur webbplatsen nås och används samt om teknisk data avseende IP-adress(er), webbläsare, enhet(er) och operativsystem. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi använder oss av cookies i enlighet med Invonos cookiepolicy.

 

Med vilken rätt behandlar vi dina personuppgifter?

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är enligt Invonos bedömning nödvändig för Invonos berättigade intresse att besvara en kontaktförfrågan respektive administrera utskick av nyhetsbrev, information och inbjudningar till dig i enlighet med ditt önskemål att bli kontaktad respektive ta emot utskick.

Även Invonos behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, för marknadsundersökningar och som underlag för Invonos marknads- och kundanalyser, affärs- och produktutveckling samt statistik grundar sig på en intresseavvägning. Enligt Invonos bedömning är behandlingen nödvändig för Invonos berättigade intresse att dels marknadsföra sina produkter och tjänster, dels analysera och utveckla sin verksamhet.

 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

 

Kontaktförfrågan

Personuppgifter som lämnas i samband med en kontaktförfrågan lagras av Invono till dess återkoppling har skett.

 

Nyhetsutskick och intresseanmälan för seminarier m.m.

Personuppgifter som lämnas i samband med registrering för nyhetsutskick eller intresseanmälan för seminarier, event och informationsträffar lagras av Invono till dess du avregistrerar dig från den aktuella tjänsten. Efter avanmälan kommer Invono dock att fortsätta att behandla den e-post du lämnade i samband med registreringen i syfte att på teknisk väg säkerställa att inte ytterligare utskick av nyhetsbrev eller inbjudningar/information om seminarier och liknande skickas till dig. Om Invono inte sparar din e-post kommer Invono inte att kunna säkerställa att inte ytterligare nyhetsbrev eller inbjudningar/information skickas till dig. Den fortsatta behandlingen av din e-post är enligt Invonos bedömning nödvändig för Invonos berättigade intresse att hindra utskick av nyhetsbrev, information och inbjudningar till dig i enlighet med ditt önskemål att inte längre ta emot sådana utskick.

 

Investerarnätverket

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till investerarnätverket lagras av Invono till dess du avanmäler dig från nätverket.

 

Dina rättigheter

Du kan när som helst begära att dina personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen som rör dig begränsas. Du kan även kostnadsfritt, en gång per år, få uppgift om vilka personuppgifter som Invono behandlar om dig. Du har vidare rätt att, när som helst, invända mot Invonos behandling av dina personuppgifter om du anser att Invono inte har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna samt invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring. Du har slutligen rätt att ge in klagomål avseende Invonos behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du kan kontakta Invono enligt nedan för mer information om dessa rättigheter.

 

Säkerhet

Invono kan vara ålagt att spara vissa uppgifter samt i vissa fall lämna uppgifter till myndigheter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Invono anlitar även vissa samarbetspartners, t.ex. för att hantera utskick av nyhetsbrev. Dessa samarbetspartners kommer att få del av sådana personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna utföra sina uppdrag för Invono och deras behandling av personuppgifter regleras av personuppgiftsbiträdesavtal mellan Invono och respektive samarbetspartner. Utöver dessa eventuella samarbeten och krav delar inte Invono med sig av personuppgifter till tredje part samt skyddar Invono dina personuppgifter enligt god standard och praxis. Invono har en mycket ambitiös dataskyddsagenda och strävar alltid efter att ha de bästa tekniska säkerhetslösningarna. Trots detta kan Invono inte garantera att det inte kan ske otillåtna intrång i Invonos system.

 

Information om den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt ovan är Invono AB, org. nr 556987-2335, med adress Drottninggatan 13, 252 21 Helsingborg.

 

Länk till Legal Notices

Länk till Cookies