Vårt investerarnätverk

Välkommen!

Vi hälsar alla välkomna att vara en del av vårt investerarnätverk. Vårt nätverk består av flera olika typer av investerare som investerar i olika nivåer. Vid en emission investerar alla, stora som små, på lika villkor och till samma kurs. Vi är inte branschspecifika och arbetar kundstyrt, vilket innebär att emissionerna kan skilja sig åt från fall till fall. Du anmäler dig genom att fylla i vårt investerarformulär.

Stjärnklart

Stjärnklart syftar till att förändra och förbättra processen inför anskaffning av externt kapital till onoterade bolag. Invonos vision är att Stjärnklart generellt ska medföra en högre lägstanivå i startupbolag. För det individuella bolaget som genomgår Stjärnklart innebär processen en större mognad inom ett antal betydelsefulla områden vilket i sin tur gör bolaget mer attraktivt för investerare.

Ditt aktieinnehav

INVONO One är en digital (SaaS) plattform som innehåller en modul för aktier. Där kan bolaget enkelt hantera sin aktiebok och bjuda in dig som aktieägare för att ta del av aktiebok och annan information. Andra funktioner i INVONO One är Möten, Dokument och Uppgifter.

Bolagen som presenteras för vårt investerarnätverk använder alla INVONO One.