Investera i onoterade bolag

“Både privatpersoner och företag visar ett ökande intresse för att göra direktinvesteringar i onoterade bolag.”
– VA, 2016

Investerare söker hög avkastning på sitt kapital och intresset för onoterade bolag har kraftigt ökat de senaste åren och då med fokus på startups och tillväxtbolag. Detta beror främst på grund av att den stora värdestegringen sker innan bolaget eventuellt börsintroduceras. Det är därför våra kapitalanskaffningar fokuserar på denna kategori av bolag.

Att investera i bolag i tidiga skeden medför en större risk och informationen är ofta knapphändig. Materialet som finns tillgängligt är ofta ofullständigt och geografiska svårigheter gör att man kanske inte alltid har möjlighet att själv göra en grundlig analys.

Invono vill underlätta arbetet och analysen för investerarna genom att skapa transparens och struktur i de bolag vi arbetar med. Detta gör vi dels via vår Portal med våra digitala tjänster men även via Stjärnklart, som är en process uppdelat på 5 steg. I processen tittar vi på:

  • bolagets ansvar gentemot investerarna
  • affärsplan
  • bolagets struktur
  • ekonomi
  • kommunikation

Allt för att investeraren inte ska stöta på några obehagliga överraskningar och att bolagets drivs med felaktig bolagsstyrning.

 

Vårt nätverk

Vi välkomnar alla att vara en del av vårt nätverk. Vi har en stor bredd i form av:

  • mindre investerare
  • affärsänglar
  • professionella investerare
  • risk- och investmentbolag

Vid en emission investerar alla, stora som små, på lika villkor och till samma kurs. Vi är inte branschspecifika och arbetar kundstyrt, vilket innebär att emissionerna kan skilja sig åt från fall till fall. Det som bolagen däremot har gemensamt är att affärsidéerna ska vara nytänkande, skalbara och ha en global potential.

 

Intresseanmälan

Vill du vara med i vårt nätverk klickar du på Intresseformulär investerare och fyller i formuläret.

“Vi har ett stort och brett nätverk av investerare som hittills investerat cirka 300 MSEK i startups och tillväxtbolag, uteslutande i Sverige. Vi vill bygga det största och mest relevanta investerarnätverket – först och främst i Norden – för att tillsammans kunna investera och …”

Ladda ned vår broschyr!