Stjärnklart

5 stjärnor för kapitalanskaffning.

En startup har tre fiender – uthållighet, uthållighet och uthållighet. Det är därför nödvändigt att de pengar som investeras i bolaget används på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt. Pengarna skall användas till att i första fasen få fram en produkt eller teknisk plattform och i andra fasen för att nå ut på marknaden med denna innovation. 

Bolagets ledning måste därför vara kostnadseffektiva i varje åtgärd. De måste också kommunicera på ett ärligt och trovärdigt sätt med sina investerare för att de skall vara beredda att finansiera bolaget långsiktigt.

 

Hjälper entreprenörer och investerare

Invonos roll är att hjälpa investerarna att bedöma bolagets affärsidé och sedan att bedöma bolagsledningens förmåga att leverera på de planer som kommuniceras. För startupen fungerar Invono som en konsultbyrå som hjälper till med administration, marknadsföring, kapitalanskaffning, teknikutveckling (IT) och andra finansiella tjänster. För Invono handlar allt om transparens och ärlighet.

 

Stjärnklart

Invonos tjänst Stjärnklart skapar en tydlighet och transparens mellan entreprenörer och investerare. Allt för att underlätta kapitalanskaffningen för entreprenören och besluten för investeraren. Tjänsten innebär att Invonos investeringskommitté – externa konsulter med bred erfarenhet som företagsledare och investerare – bedömmer bolaget utifrån fem kriterier:

  • Etik och moral – skapa en ärlig och transparent dialog mellan grundarna och investerarna.
  • Affärsidé – förståbar, genomförbar, skalbar, finansierbar.
  • Finansiell information – kontrollera och validera historik, nuläge och trovärdighet.
  • Ordning-och-reda – rätt dokument på rätt plats på Invonos Portal.
  • Kommunikation – kvartalsvis i rätt tid till alla aktieägare.

Beroende på emissionens storlek skall en entreprenör i regel gå igenom processen Stjärnklart och få 4 av 5 stjärnor innan vi accepterar ett kapitalanskaffningsuppdrag. Den femte stjärnan kan man få först efter en emission och då man följt uppsatt kommunikationsplan med sina investerare.

Kontakta oss för mer information om kapitalanskaffning

[contact-form-7 id="1285" title="Kapitalanskaffning"]