Legal Notices

Allmänt

Invono AB är ett svenskt aktiebolag med säte och adress Drottninggatan 13, 252 21 Helsingborg. Referenser till ”Invono” på denna webbplats ska ses som referenser till Invono AB.

 

Friskrivning

Information som publiceras på Invonos webbplats, invono.se/app.invono.se, är endast avsedd som allmän information och utgör inte, och ska heller inte användas som, professionell rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt användande av information på denna webbplats sker på användarens egen risk. Invono ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i förhållande till, information på Invonos webbplats eller information på annan webbplats med länk till eller från Invonos webbplats.

 

Immateriella rättigheter

Invono är ett registrerat varumärke som tillhör Invono och Invono förbehåller sig alla rättigheter till varumärket.

Information som publiceras på Invonos webbplats tillhör Invono eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Om information från Invonos webbplats skrivs ut eller kopieras – för annat än strikt privat bruk – eller sprids till, visas för eller på annat sätt överförs till allmänheten, ska tydlig källhänvisning finnas och informationen ska inte vara förvanskad eller tagen ur sitt sammanhang.

 

Länk till Cookies

Länk till Policy personuppgifter