Datarum

Begreppen Datarum, Corporate Housekeeping, Investment Readiness eller Due Diligence har en gemensam nämnare. Det handlar om ordning på – och tillgång till – kritiska affärs- och bolagsdokument. Dokumentmodulen i INVONO One hjälper dig att skapa just detta.

Tiden och ansträngningen som ägnas åt distribution och versionshantering minskas därmed betydligt. Med Portalen kan dokument förhandsgranskas, laddas upp, kompletteras, ersättas och publiceras med bara några klick.

 

Grupper som kan dela dokument

Från att utveckla Portalen endast mot målgrupperna entreprenör och investerare, växte visionen. Idag ser vi följande målgrupper som kan dela dokument mellan sig i vår Portal:

  • Entreprenörer och investerare
  • Bolag och aktieägare
  • Styrelsemedlemmar
  • Ledningsgruppen
  • Temporärt inbjudna tex revisor

 

Behörigheter för att dela dokument

En av de stora fördelarna med att använda vår Portal är att det är tryggt och enkelt att dela dokument – primärt bolagsdokument – med andra behöriga personer. När du startar ett Bolagskonto Premium i vår Portal, har den en grundinställning gällande behörighet för rollerna:

  • Administratör
  • Styrelse
  • Ledningsgrupp

 

Vill du kan du ändra behörigheterna för användarnas roller under sektionen Kontrollrum. Till och med ner på dokumentnivå. Du kan även skapa egna roller och tilldela de behörigheter du vill. Detta gör att du säkert kan dela dokument som är av konfidentiell karaktär.

 

Mer om att dela dokument på Portalen

För att dela dokument i Portalen laddar du upp filerna eller använder drag-and-drop. Du kan även skriva och lagra protokoll direkt i plattformen.

Bolagsdokument som avtal, affärsplaner styrdokument och rapporter samlas du i ditt bolags Bolagsrum på Portalen. Dokument kan även taggas och på så sätt enkelt kategoriseras/grupperas och sökas fram. Agenda, anteckningar, aktivitetslistor och presentationsmaterial kan enkelt läggas upp och kopplas samman med möten i ditt bolags Styrelse- och Ledningsrum.

Det ligger i tiden att dela

Det är inte bara delningsekonomin som allt mer påverkar och underlättar vår vardag. Även att dela dokument med andra via så kallade SaaS-lösningar (Software as a service) underlättar vår vardag. Framför allt vår arbetsvardag.

Många program/SaaS-lösningar har idag molntjänster kopplade till sig så att användare enkelt kan skapa och dela dokument. Personer kan jobba i samma fil och slipper på så sätt också problemen med versionshantering eller att filerna är så stora att de inte går att skicka med osäker e-post.

Det finns även plattformar vars enda funktion är att spara filer i mappar så att användarna kan dela dokument med varandra. En flexibel och gör-som-du-vill-lösning men en utmaning för användaren som verkar i flera bolags digitala miljöer när det gäller filstruktur och versionshantering.

Så att samverka och dela dokument, med kända och okända personer, är verklig digitalisering av ett bolag. Det skapar effektivitet i kärnprocesser som kommunikation med aktieägare samt styrelse- och ledningsarbete, som i nästa steg skapar nya inkomstkällor och stärker bolagets konkurrenskraft.

Genom att förädla existerande analoga kärnprocesser till digitala processer, skapas det i nästa steg nya inkomstkällor som stärker bolagets konkurrenskraft.

Jag vill veta mer om digital transformation via Portalen!

[contact-form-7 id="217" title="Bolagsportalen"]

Vi kommer att behandla de uppgifter du lämnar i enlighet med vår
Policy för personuppgifter.